Planowane otwarcie przedszkola

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym otwarciem naszego Przedszkola od 25 maja przedstawiamy Państwu zasady funkcjonowania placówki na nowych tymczasowych zasadach:

  1. Przede wszystkim prosimy Rodziców o zgłoszenie chęci przyprowadzania dziecka od 25 maja. Przypominamy, że obowiązuje ograniczenie liczby dzieci w grupie do max. 12 przedszkolaków. W przypadku większej liczby chętnych w danej grupie stosowane będą kryteria przyjęcia przedstawione w procedurze zamieszczonej poniżej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 10.00 na mail: sekretariat@jodelka.com.pl z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz grupy, do której dziecko uczęszcza.
  2. Przedszkole będzie czynne w nowych godzinach: 7.45 – 16.15, co wynika z zakazu mieszania grup oraz nauczycieli między grupami.
  3. Prosimy o zapoznanie się z procedurami regulującymi funkcjonowanie Przedszkola od 25 maja: Procedury Covid19
  4. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wiele może się w ciągu kilku dni zmienić – prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszej stronie internetowej i stronie na Facebooku.