Akademia Rodzica

W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole Niepubliczne 'Jodełka’ otwiera

Akademię Rodziców

Aby inspirować i wspomagać Państwa w działaniach rozwojowych i wychowawczych dzieci, będziemy w ramach naszego projektu akademia rodzicaorganizować spotkania ze specjalistami: logopedą, dietetykiem, psychologiem, lekarzem pediatrą, terapeutą mediatorem czy też pedagogiem.
Wyboru tematu dokonamy po przeprowadzenie diagnoz pedagogicznych.