Mali Odkrywcy

einstein
W roku szkolnym 2015/2016 będziemy prowadzić działania projektowe pod hasłem Mali Odkrywcy.

Pragniemy przekazywać dzieciom wiedzę o świecie i przygotowywać ich jak najlepiej do nauki w szkole. Wiemy, że najważniejsze jest rozbudzenie w nich ciekawości poznawczej.

W naszym projekcie wiele zajęć ma charakter warsztatów przyrodniczych, matematycznych, naukowych, przygodowych. Szykujemy eksperymenty, wycieczki oraz różne zagadki. Kładziemy nacisk na nauki ścisłe oraz przyrodnicze, pragniemy rozwijać w dzieciach umiejętności stawiania hipotez, analizowania i wyciągania wniosków. W ten sposób kształtujemy logiczne myślenie.
A dlaczego?

Bo wierzymy, że wiedzę najefektywniej, ale też najfajniej jest odkrywać samemu