Archiwum kategorii: Opłaty RR

Informacje o wysokości opłat na fundusz Rady Rodziców w Przedszkolu „Jodełka”

Informacja Rady Rodziców 2023/24

Szanowni Rodzice,
na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 11 października 2023 r. jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące wysokości składek oraz planowanych wydatków z funduszu Rady.

Składka pozostaje w niezmienionej wysokości 20 zł/miesięcznie. Prosimy o dokonywanie wpłat:
– do końca listopada: składki od września do stycznia (5x 20,00 zł= 100,00 zł)
– do końca marca: składki od lutego do czerwca (5x 20,00 zł= 100,00 zł)

Konto do wpłat:  PKO BP S.A. 49 1020 1909 0000 3102 0199 6115. Opłaty można też wnosić w administracji Przedszkola.

Planowane maksymalne wpływy: 30 000,00
Wydatek / Preliminarz:
Logopeda – 10 000,00
Obsługa – 350,00
Teatr – 5 000,00
Upominki 6-latków – 500,00
Uroczystości – 250,00
Rytmika – 10 000,00
materiały dydaktyczne – 1 500,00
Nagrody – 400,00
Paczki okolicznościowe – 2 000,00
suma: 30 000,00 zł

Informacja Rady Rodziców

Na wirtualnym posiedzeniu Rady Rodziców został uchwalony preliminarz wydatków z funduszu Rady Rodziców na rok 2020/21.
Szczegółowe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej w Przedszkolu oraz w szatniach przy salach.

Część finansowanych przez Radę Rodziców działań już trwa od początku roku szkolnego, kolejne będziemy uruchamiać wraz z napływającymi funduszami.

Informacje o płatnościach dostępne są także na tablicy informacyjnej, konto do wpłat:  PKO BP S.A. 49 1020 1909 0000 3102 0199 6115.

Informacja Rady Rodziców

SZANOWNI RODZICE
Pragniemy poinformować, iż na ostatnim posiedzeniu Rady Rodziców został uchwalony preliminarz wydatków z funduszu Rady Rodziców. W pierwszej kolejności celami finansowania będą :
zajęcia grupowe z logopedą, zajęcia religii, obsługa organizacyjno-administracyjna rady, organizacja spektakli teatralnych i muzycznych, upominki z okazji ukończenia edukacji przedszkolnej dla dzieci 5- i 6-letnich, organizacja uroczystości przedszkolnych, bal karnawałowy, materiały i środki plastyczne dla grup – na zajęcia dodatkowe, warsztaty, eksperymenty itp., nagrody dla uczestników konkursów, paczki mikołajkowe i wielkanocne, materiały dodatkowe do pracy dydaktycznej.
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania finansowe Rady Rodziców, które wynikają z zawartych umów i umówionych terminów (m.in. specjaliści oraz teatrzyki) oraz z możliwością ułatwienia dysponowania środkami funduszu rady na ustalone cele – zwracamy się z prośbą o regulowanie wysokości składek na fundusz rady rodziców w następujących terminach:
do końca listopada: składki od września do stycznia (5x 20,00 zł= 100,00 zł)
do końca marca: składki od lutego do czerwca (5x 20,00 zł= 100,00 zł)
Składki można uregulować poprzez wpłatę na kontro Rady Rodziców PKO BP S.A.
49 1020 1909 0000 3102 0199 6115 lub bezpośrednio w administracji przedszkola.
z poważaniem
RADA RODZICÓW
PRZEDSZKOLA JODEŁKA

Opłaty na Radę Rodziców

Na zebraniu w dn. 20 września 2017 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki i ustaliła ją na kwotę
20 zł miesięcznie
Konto do wpłat: PKO BP S.A.
49 1020 1909 0000 3102 0199 6115
lub gotówką w Administracji Przedszkola

Prosimy o wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wpłaty mogą dotyczyć kilku miesięcy, bieżący stan wpłat można sprawdzić w Administracji.