Odpłatność

Od roku szkolnego 2020/21   odpłatność za przedszkole wynosi:
– za przedszkole: 1.00 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową,
– za wyżywienie – 10.00 zł/dzień,
– stawka odliczana od drugiego dnia nieobecności – 10 zł/dzień.

Odpłatność można uiszczać osobiście w Przedszkolu w każdy poniedziałek i środę w godz. 7.30 – 16.30 lub bezpośrednio na konto Przedszkola.

UWAGA! Na konto można wpłacać tylko i wyłącznie opłaty za przedszkole. Opłaty za zajęcia dodatkowe można wnosić bezpośrednio na konta osób prowadzących zajęcia dodatkowe.

Dane do wpłaty:
PKO BP SA 42 1020 1909 0000 3802 0037 3670
W tytule proszę podać: nazwisko i imię dziecka, miesiąc i rok
(przykład: Nowak Jan, wrzesień 2013)

Od drugiego dnia nieobecności przysługuje odliczenie stawki żywieniowej. Odliczenia dokonywane są w opłacie za miesiąc następny (np. nieobecności z września rozliczamy w opłacie za październik).

Informacje o należnej opłacie z odliczeniami można uzyskać drogą mailową lub bezpośrednio w Administracji Przedszkola

Stan bieżący i historię wpłat można samodzielnie sprawdzić podając PESEL dziecka na tej stronie: Informacja o płatnościach