Rada Rodziców

W roku szkolnym 2017/18 w Przedszkolu Jodełka została powołana Rada Rodziców. Rada ukonstytuowała się 20 września 2017 r.
W zakładce „Wydarzenia RR” na bieżąco informujemy o działaniach Rady, w zakładce „Opłaty RR” są informacje dotyczące wpłat na Radę Rodziców.