Uwalniamy wyobraźnię

imaginationRok szkolny 2015/2016 będzie w naszym przedszkolu rokiem 'Uwalniania Wyobraźni’.

Dlaczego jest to dla nas ważne?

Psychologowie zwracają uwagę na udział wyobraźni w zdolnościach uczenia się i kształtowania inteligencji dziecka. Nasze przedszkole będzie podejmować szereg działań mających na celu rozwijanie fantazji dzieci.

Poprzez czytanie baśni, prace artystyczne, zadania kreatywne, zabawy w teatr będziemy zachęcać przedszkolaki do rozwijania twórczej postawy.

Rozbudzanie wyobraźni rozwija uzdolnienia dzieci. Wiemy, ile radości daje umiejętność swobodnego wypowiadania się poprzez muzykę, ruch i taniec, sztuki plastyczne czy teatr. Wyobraźnia wspomaga wiarę dziecka we własne możliwości oraz pomaga budować system wartości i umiejętności społecznych.

Tak jak Albert Einstein wierzymy, że ‘logika zaprowadzi nas z punktu A do B, ale wyobraźnia może zaprowadzić nas wszędzie.”