Archiwum kategorii: Info

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

przedstawiamy dwie oferty ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przypominamy, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednakże prosimy wziąć pod rozwagę następujące fakty:
– OC Przedszkola dotyczy zdarzeń występujących tylko na terenie przedszkola – dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci działa na całym świecie,
– OC Przedszkola działa w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu – dobrowolne ubezpieczenie NNW działa przez całą dobę, także w wakacje,
– z danych statystycznych i naszych obserwacji wynika, że urazy i zdarzenia najczęściej występują poza placówkami oświatowymi.

Polisa firmy PZU:
1. składka 45 zł lub 56 zł na cały rok szkolny w zależności od wariantu
2. informacje o zakresach i świadczeniach w załączniku: kliknij tutaj lub na tablicy informacyjnej przedszkola
3. opłatę można uiszczać na konto przedszkola z adnotacją „ubezpieczenie imię i nazwisko dziecka”

Polisa firmy AXA
1. składki od 36 zł na cały rok od dnia zawarcia w zależności od wariantu
2. ubezpieczenie AXA rodzice zawierają samodzielnie przez internet
3. informacje o wariantach i zakresach oraz zawieranie ubezpieczenia:
-> wchodzimy na stronę www.axa.pl/szkolne
-> podajemy kod agenta 361365, klikamy ‚Oblicz składkę’ i dalej postępujemy wg instrukcji na stronie.

Istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w innych firmach ubezpieczeniowych.

W razie pytań prosimy o kontakt mailem lub telefonicznie.

Nowy Rok – nowe zasady

Szanowni Państwo, przedstawiamy listę zaleceń i ograniczeń w nowym roku szkolnym 2020/21 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.:

  1. Do przedszkola przyprowadzamy TYLKO DZIECI ZDROWE.
  2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny min. 2 metry oraz stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki).
  3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady 1 rodzic – 1 dziecko.
  4. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  5. Na dziś nie planujemy zebrań z rodzicami, wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio od nauczycielek, przez grupy na Facebooku lub w administracji Przedszkola.

Prosimy też Rodziców/Opiekunów o przypominanie dzieciom o zasadach higieny, tak aby łatwiej było je wdrożyć w przedszkolne zasady 🙂

Witamy w nowym roku szkolnym

Drogie Przedszkolaki, Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki od 1 września już od godziny 5.45.

Niestety, w związku z brakiem nowych wytycznych sanitarnych nie możemy w tym roku zorganizować dni adaptacyjnych dla nowych przedszkolaków.

Rodziców nowych Przedszkolaków zapraszamy do przynoszenia wyprawek w dniach 26-27 sierpnia (środa-czwartek) w godzinach 10.00-12.30.

Do zobaczenia!

REKRUTACJA uzupełniająca – LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Zakwalifikowanie do dalszej rekrutacji
NIE OZNACZA
przyjęcia do Przedszkola.

Konieczne jest złożenie do 6 lipca 2020 r.
„Oświadczenia woli kontynuowania rekrutacji w Przedszkolu Jodełka”

Można to zrobić:

  1. Z domu, przesyłając informację na e-mail: sekretariat@jodelka.com.pl
    o treści „Oświadczam, że wybieram Przedszkole Jodełka dla mojego dziecka (imię i nazwisko) do dalszego postępowania rekrutacyjnego (Imię i nazwisko Rodzica)”
  2. Z domu – telefonicznie w godz. 9-13, nr telefonu 58 531 52 72.

Listę dzieci przyjętych opublikujemy (po zebraniu deklaracji
i przeprowadzeniu dalszych czynności rekrutacyjnych)
7 lipca 2020 r. o godz. 12.00

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji:
Aleksander B., r. 2018
Antoni D., r. 2017
Paweł D., r. 2017
Julia J., r. 2017
Arkadiusz L., r. 2017
Mateusz P., r. 2017
Julian S., r. 2017
Iga S., r. 2017

Lista dzieci niezakwalifikowanych:
Zofia A., r. 2018
Ignacy M., r. 2018
Jakub W., r. 2018

Spotkanie Rodziców nowych Przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców nowych Przedszkolaków na spotkanie organizacyjno-informacyjne w dniu 2 lipca 2020 r. o godzinie 15.30.

Spotkanie adaptacyjno-integracyjne z nowymi przedszkolakami planujemy na koniec sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mamy nadzieję, że do tego czasu zmienią się zasady funkcjonowania placówek oświatowych związane z pandemią 🙂

Zapisy na Lipiec 2020

Drodzy Rodzice,
W lipcu 2020 roku nasze Przedszkole będzie prowadzić 3 grupy. W świetle obecnie obowiązujących przepisów będziemy mieli więc 36 miejsc.

Opłaty:
– pełny miesiąc – 276 zł
– I połowa lipca (13 dni) -156 zł
– II połowa lipca (10 dni) – 120 zł

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 czerwca na e-mail: sekretariat@jodelka.com.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz terminu pobytu. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, pierwszeństwo będą mieć także dzieci zapisane na cały miesiąc!

TERMIN wnoszenia opłaty – do 15 czerwca 2020 r.

Ze względu na znaczne ograniczeni liczebności grup nie przewidujemy rozliczania lipcowych nieobecności.