Rada Rodziców 2019/20

Na zebraniu w dniu 19 września ukonstytuowała się Rada Rodziców na rok 2019/20. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania w tym roku Rady Rodziców, które są rozwieszone w szatniach i na tablicy „Wydarzenia” w Przedszkolu.