Informacja Rady Rodziców 2023/24

Szanowni Rodzice,
na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 11 października 2023 r. jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące wysokości składek oraz planowanych wydatków z funduszu Rady.

Składka pozostaje w niezmienionej wysokości 20 zł/miesięcznie. Prosimy o dokonywanie wpłat:
– do końca listopada: składki od września do stycznia (5x 20,00 zł= 100,00 zł)
– do końca marca: składki od lutego do czerwca (5x 20,00 zł= 100,00 zł)

Konto do wpłat:  PKO BP S.A. 49 1020 1909 0000 3102 0199 6115. Opłaty można też wnosić w administracji Przedszkola.

Planowane maksymalne wpływy: 30 000,00
Wydatek / Preliminarz:
Logopeda – 10 000,00
Obsługa – 350,00
Teatr – 5 000,00
Upominki 6-latków – 500,00
Uroczystości – 250,00
Rytmika – 10 000,00
materiały dydaktyczne – 1 500,00
Nagrody – 400,00
Paczki okolicznościowe – 2 000,00
suma: 30 000,00 zł