Rekrutacja – listy dzieci zakwalifikowanych

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Zakwalifikowanie NIE OZNACZA przyjęcia do Przedszkola.

Konieczne jest złożenie do 17 kwietnia 2020 r.
„Oświadczenia woli kontynuowania rekrutacji w Przedszkolu Jodełka”

Można to zrobić:

  1. Z domu, przesyłając informację na e-mail: sekretariat@jodelka.com.pl
    o treści „Oświadczam, że wybieram Przedszkole Jodełka dla mojego dziecka (imię i nazwisko) do dalszego postępowania rekrutacyjnego (Imię i nazwisko Rodzica)”
  2. Z domu – telefonicznie w godz. 9-13, nr telefonu 58 531 52 72.

Na rok 2020/21 mamy wolnych 50 miejsc w 2 grupach.

W pierwszej kolejności Przedszkole przyjmuje dzieci 2,5- oraz 3-letnie,
w dalszej: 4-letnie.

Statystyka zakwalifikowanych dzieci: 2,5-letnie: 4; 3-letnie: 42; 4-letnie: 17.

Listę dzieci przyjętych opublikujemy (po zebraniu deklaracji
i przeprowadzeniu dalszych czynności rekrutacyjnych)
22 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00

Zobacz listę dzieci zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.