Rekrutacja – lista dzieci zakwalifikowanych

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Zakwalifikowanie NIE OZNACZA przyjęcia do Przedszkola.

Konieczne jest złożenie do 21 kwietnia 2022 r.
„Oświadczenia woli kontynuowania rekrutacji w Przedszkolu Jodełka”

Można to zrobić:

  1. Z domu, przesyłając informację na e-mail: sekretariat@jodelka.com.pl
    o treści „Oświadczam, że wybieram Przedszkole Jodełka dla mojego dziecka (imię i nazwisko) do dalszego postępowania rekrutacyjnego (Imię i nazwisko Rodzica)”
  2. Z domu – telefonicznie w godz. 9-13, nr telefonu 58 531 52 72.
  3. Osobiście w siedzibie Przedszkola w godz. 9-13.

Listę dzieci przyjętych opublikujemy (po zebraniu deklaracji
i przeprowadzeniu dalszych czynności rekrutacyjnych)
22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji (imię i inicjał nazwiska):

WIKTORIA A.
ANTONINA B.
EMILIA B.
TYMOTEUSZ B.
ALEKSANDER C.
OLIWIA C.
KAJA C.
MICHAŁ D.
FRANCISZEK D.
NINA D.
JULIA D.
KONRAD G.
JAKUB G.
LENA H.
MARTYNA H.
HELENA J.
ANASTAZJA J.
MARTYNA JULIA J.
ZUZANNA MARIA J.
AGATA K.
MARIA K.
JULIA K.
FILIP K.
LILIANA K.
MAKSYMILIAN K.
MATEUSZ K.
ANASTAZJA K.
ZUZANNA L.
DAMIAN L.
JAGODA L.
OLIWIER MAREK L.
EMIL M.
ALICJA M.
IGA M.
FRANCISZEK N.
SZYMON P.
FABIO P.
MAJA P.
jULIA P.
TYMON P.
AMELIA P.
GABRIEL P.
LEON P.
JAGNA R.
BRAYAN R.
OLIWIA S.
NADIA S.
MICHALINA S.
IGA S.
IGOR LUDWIK S.
BORYS S.
ALEKSANDER S.
ANTONI Ś.
WIKTOR T.
JAN T.
STANISŁAW W.
JAKUB W.
JAN Z.
KONSTANTY Z.
JAKUB Z.

Lista dzieci niezakwalifikowanych (imię i inicjał nazwiska):

WOJCIECH L.
FRANCISZEK N.