Nowy Rok – nowe zasady

Szanowni Państwo, przedstawiamy listę zaleceń i ograniczeń w nowym roku szkolnym 2020/21 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.:

  1. Do przedszkola przyprowadzamy TYLKO DZIECI ZDROWE.
  2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny min. 2 metry oraz stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki).
  3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady 1 rodzic – 1 dziecko.
  4. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  5. Na dziś nie planujemy zebrań z rodzicami, wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać bezpośrednio od nauczycielek, przez grupy na Facebooku lub w administracji Przedszkola.

Prosimy też Rodziców/Opiekunów o przypominanie dzieciom o zasadach higieny, tak aby łatwiej było je wdrożyć w przedszkolne zasady 🙂