Zakończenie projektu Happy M.E.

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowaliśmy naszą pierwszą innowację pedagogiczną „Happy M.E. – maths and English – zabawy z matematyką i angielskim”. Trzy najstarsze grupy przedszkolne – Tygryski, Sówki i Kangurki uczyły się angielskiego i matematyki z podziałem na mniejsze grupy realizując rozszerzony i zindywidualizowany program zajęć. Celem naszej innowacji była indywidualizacja procesów nauczania i rozszerzenie programu edukacji przedszkolnej poprzez pracę w małych zespołach i położenie nacisku na rozwój umiejętności matematycznych oraz językowych. 

Pod koniec roku zarówno dzieci jak i rodzice wypełnili ankiety podsumowujące. Dzięki naszym działaniom dzieci uwierzyły w swoje zdolności! Mówiły, że matematyka była ‚superowa’ i że jest nawet łatwa. Natomiast angielski okazał się fajowy i super rozśpiewany.  90% rodziców uznało cel naszej innowacji za w pełni zrealizowany i aż 94 % rodziców zauważyło, że działania innowacyjne prowadzone przez przedszkole miały pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Bardzo się cieszymy, że doceniają Państwo nasze działania. Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazane zainteresowanie i wsparcie!

Więcej informacji i wydarzeń z Innowacji Happy M.E. tutaj.