Informacja ROdo

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 o ochronie Danych osobowych- RODO Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „JODEŁKA” informuje, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JODEŁKA z siedzibą w Tczewie, przy ul. Jedności Narodu 26.

2. Specjalistą ds. ochrony danych osobowych jest Przemysław Jodłowski – kontakt: p.jodlowski@jodelka.com.pl.

3. Zgromadzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy o świadczenie usług przez Przedszkole JODEŁKA i przechowywane do czasu zakończenia powyższej umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje rozwiązaniem Umowy.

4. Administrator Pani/Pana danych osobowych oświadcza, że dane powyższe są chronione zgodnie z prawem i nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo zgłoszenia tego faktu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.