Apel o przestrzeganie norm sanitarnych

Szanowni Państwo,
w związku z coraz liczniejszymi sygnałami o lekceważeniu obostrzeń sanitarnych chcielibyśmy przypomnieć zasady obowiązujące rodziców, dzieci i pracowników Przedszkola:

  1. Do przedszkola przyprowadzamy TYLKO DZIECI ZDROWE.
  2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny min. 2 metry oraz stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki).
  3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady 1 rodzic – 1 dziecko.
  4. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Powyższe zasady to absolutne minimum reżimu sanitarnego. Ich przestrzeganie – mamy nadzieję – pozwoli uniknąć wysyłania poszczególnych grup lub całego Przedszkola na kwarantannę.