Spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne grupy „Tygryski”, które odbędzie się 5 września o godz. 16.00.

Prosimy o przygotowanie danych osób, które zamierzają Państwo upoważnić do odbioru swoich dzieci: imię, nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej.