Misie listy piszą

Misiaki na zajęciach dowiedziały się, jaką drogę musi pokonać list, aby dotrzeć od nadawcy do odbiorcy. Oglądały pocztówki, zaadresowane listy i znaczki pocztowe. Dowiedziały się również, jak wygląda logo Poczty Polskiej, gdzie wrzucamy listy i kto je doręcza. Na koniec wykonywały misiowe pocztówki przy użyciu nożyczek. Zapraszamy do albumu.