Archiwum kategorii: Opłaty RR

Informacje o wysokości opłat na fundusz Rady Rodziców w Przedszkolu „Jodełka”

Opłaty na Radę Rodziców

Na zebraniu w dn. 20 września 2017 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki i ustaliła ją na kwotę
20 zł miesięcznie
Konto do wpłat: PKO BP S.A.
49 1020 1909 0000 3102 0199 6115
lub gotówką w Administracji Przedszkola

Prosimy o wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wpłaty mogą dotyczyć kilku miesięcy, bieżący stan wpłat można sprawdzić w Administracji.